Înscrieri clasa pregătitoare 2019. Calendar înscrieri și acte necesare

Proiectul de metodologie şi calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2019 va fi discutat joi, 14 februarie 2019, în Comisia de Dialog Social, la sediul Ministerului Educației Naționale.

Copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la 1 septembrie vor fi înscriși la școală, în clasa 0. În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019, părinții sau tutorele legal pot decide dacă vor sau nu să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, dar numai dacă  dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Program de înscriere în clasa pregătitoare 2019

Fiecare şcoală va avea program de înscriere de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020

 • 25 februarie 2019 – Şcoala afişează planul de școlarizare şi numărul de clase pregătitoare alocate. Afişarea se face inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
 • 26 februarie – 9 martie 2019 – Fiecare şcoală organizează „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
 • 25 februarie – 22 martie 2019 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au vârsta de înscriere. 
 • 4 martie – 22 martie 2019 – Părinţii completează, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor are loc, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). 
 • 25 martie 2019 – Comisia națională procesează cererile tip de înscriere în clasa pregătitoare, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
 • 26 – 27 martie 2019 – Fiecare şcoală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
 • 28 martie 2019 – Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 29 martie 2019 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 

 • 1 aprilie2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
 • 2 aprilie – 8 aprilie2019 – Părinţii depun cererea de înscriere în cladsa pregătitoare  la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. 
 • 8 aprilie -10 aprilie 2019 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • 11 aprilie 2019 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 2 aprilie – 19 aprilie 2019 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor de înscrierea în clasa pregătitoare.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2019:

 • Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – poate fi găsită la școală sau aici 
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; (părinții divortati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
 • Certificatului de naștere al copilului – copie și original
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019/
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Înscriere în clasa 0, anul școlar 2019- 2020

Potrivit Ministerului Educației,  au prioritate la înscriere în clasa 0 sau în clasa pregătitoare copiii care sunt în circumscripţia şcolii, adică locuiesc pe străzile adiacente şcolii.

Excepție fac cazurile în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere. În această situație,şcoala va aplica criterii de departajare generale și specifice. 

Surse: edu.ro, hotnews.ro, edupedu.ro

Lasă un răspuns