Bacalaureat 2019. Baremul de corectare la limba română a fost publicat

Absolvenții de liceu care au susținut astăzi, 1 iulie, prima probă scrisă de la Bacalaureat 2019 își pot estima nota.

În baza baremului, profesorii evaluează și notează lucrările elevilor de la examenul de astăzi.

Barem limba română Bacalaureat 2019, Profilul Real

Barem limba română Bacalaureat 2019, Profilul Umanist